top of page

Personvernerklæring for ProdSys

Vi tar personvern og behandling av personopplysninger på alvor.
Hva slags persnopplysninger samler vi inn?
Hva brukes opplysningene til?
Sikkerhet
Deling
Endringer
Spørsmål
Rettigheter
Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysninger fra våre brukere av ProdSys ERP-programvaren.

Hva slags personopplysninger samler vi inn?

Vi samler inn personopplysninger som navn, e-postadresse og telefonnummer, som er nødvendige for å kunne gi deg tilgang til vår programvare og tilhørende tjenester. Vi samler også inn opplysninger om hvordan du bruker programvaren, inkludert bruksmønstre og teknisk informasjon.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi bruker personopplysningene for å gi deg tilgang til vår programvare og tilhørende tjenester, samt for å kunne yte kundestøtte. Vi bruker også opplysningene for å forbedre vår programvare og tjenester, samt til markedsføringsformål.

Hvordan beskytter vi personopplysningene?

Vi tar sikkerheten til personopplysningene dine på alvor, og har implementert tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang, endring eller ødeleggelse av personopplysningene dine.

Deling av personopplysninger

Vi vil ikke dele personopplysningene dine med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å kunne gi deg våre tjenester eller vi er forpliktet til å gjøre det i henhold til gjeldende lovverk.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg, samt å be om retting, sletting eller begrensning av behandling av personopplysningene. Du har også rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at vi har brutt personvernlovgivningen.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen, og oppfordrer deg til å gjennomgå den jevnlig for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om personvern eller behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss

E-post: support@psit.no
Telefon: 22 12 01 11
Adresse: Ingvald Ystgaards veg1
             7047 Trondheim
bottom of page