top of page

 Implementering
av ProdSys ERP system i din bedrift

Kontinuerlig drift med PSIT som din samarbeidspartner

  • Valg av ERP system er et av de viktigste avgjørelsene en bedrift tar i forhold til sine IT systemer. PSIT gjør derfor alt for at valget av ProdSys skal være en gjennomgående positiv prosess. Dette oppnår vi med tett kontakt med kunden gjennom hele implementeringsprosessen og videre inn i drift.

  • Opplæring er en av de viktigste kriteriene for en vellykket ERP implementering. Vi setter derfor av mye ressurser i implementeringsfasen til opplæring og integrasjon.

  • I driftsfasen er PSIT en samarbeidspartner som bidrar til kontinuerlig drift. Vi samarbeider også om nye funksjonaliteter og forbedringer. Våre kunder kan ta aktivt del i denne prosessen uten ekstra kostnad.​

  • PSIT Software er et selskap som leverer ProdSys ERP system til bedrifter over hele Norge

  • ProdSys er plassert i skyen som et SAAS system, det vil si at vi drifter, vedlikeholder og oppdaterer hele systemet. Det som kreves av kunden er en stabil nettilgang og maskinvare.

ProdSys Funksjoner

Implementeringsmodell

Implementering.png
Implementering av Skybasert ERP system ProdSys Produksjonssystem (fase 1)

Vi samler inn alle dine data fra alle relevante systemer i bedriften og implementerer disse inn i ProdSys. Når all relevant data er importert, setter vi opp systemet sammen med kundekontakt.

Importere grunndata

Implementering av Skybasert ERP system ProdSys Produksjonssystem (fase 2)

Uttesting og gjennomgang av database sammen med kundens valgte superbrukere.

Gjennomgang 
superbrukere

Implementering av Skybasert ERP system ProdSys Produksjonssystem (fase 3)

Kurset blir gjort med kundens grunndata. Opplæringen blir tilpasset hver enkelt bedrift og brukere. Kursingen skjer over nett i korte sekvenser over en periode, dette gir brukerne tid til å bli kjent med ProdSys.

Kurs og opplæring

Implementering av Skybasert ERP system ProdSys Produksjonssystem (fase 4)

Fullskala uttesting av systemet parallelt med gamle systemer. Uttestingen gjøres i samarbeid med kundens brukere av ProdSys.

Beta periode

Implementering av Skybasert ERP system ProdSys Produksjonssystem (fase 5)

Full igangkjøring av systemet. Vi har tett oppfølging av kunden slik at innkjøringsfasen blir så smidig som mulig.
Support og oppgradering
til nye versjoner er
inkludert i prisen.

Oppstart

bottom of page