top of page

 Implementering av ProdSys ERP

Importere data

Vi samler all relevant data fra bedriftens tidligere systemer og integrerer det i ProdSys.

Datavalidering

Vi utfører testing av databasen sammen med dine hoved brukere.

Opplæring

Tilpasset online opplæring med dine data i korte sekvenser

Beta

Vi gjennomfører fullskala testing av systemet parallelt med deres gamle systemer.

Oppstart

Full igangkjøring av systemet.

Kontinuerlig drift med PSIT som din samarbeidspartner

Valget av ERP-system er en av de mest avgjørende beslutningene en bedrift kan ta når det gjelder IT-systemer. Hos PSIT legger vi derfor stor vekt på å sikre en gjennomgående positiv prosess når det gjelder valget av ProdSys. Dette oppnår vi gjennom tett kommunikasjon med kunden både gjennom implementeringsprosessen og videre inn i driftsfasen.

Vi mener at opplæring er avgjørende for en vellykket implementering av ERP-systemet. Derfor setter vi av betydelige ressurser til opplæring og integrasjon i implementeringsfasen.

Når bedriften er i driftsfase, blir PSIT en pålitelig samarbeidspartner som sørger for stabil drift. Vi samarbeider også med kunden om nye funksjonaliteter og forbedringer. Våre kunder kan aktivt delta i denne prosessen uten ekstra kostnad.

PSIT Software er en pålitelig leverandør av ProdSys ERP-systemet til bedrifter over hele Norge. ProdSys er en skybasert SAAS-løsning, noe som betyr at vi drifter, vedlikeholder og oppdaterer hele systemet. Kunden trenger kun å ha en stabil nettilgang og tilstrekkelig maskinvare.

bottom of page