IMG_20200518_143039_edited.jpg

JB Maskinering går digitalt!

JB Maskinering er en spesialist bedrift innenfor CNC bearbeiding plassert på Bryne. Hovedmarkedet er offshore og land industri. 

ProdSys er en sentral del av hverdagen for JB-Maskinering.

 

Her har de investert i touch skjermer til hver stasjon i arbeids-hallen.

Dette gjør at all informasjonen en maskinfører trenger alltid er tilgjengelig på deres arbeidsplass.

All informasjon ut mot produksjonen er digital. Dette eliminerer behovet for papirer på arbeidsstasjonen.

 

På terminalen finner de all informasjon for den aktuelle oppgaven. Når oppgaven skal utføres og hva den inneholder. Beskrivelse, spesifikasjoner og tegninger. 

Maskin operatøren registrer forbrukte timer, fremdrift, avvik, måleskjema, materialsertifikat m.m

  

"ProdSys effektiviserer arbeidsdagen min og gir meg god oversikt over jobben jeg er på sier en av de ansatte."

"Jeg starter jobben på maskinen, når arbeidet er ferdig avslutter jeg jobben.

Da er det bare å starte neste jobb og timene er automatisk registrert. Dette gir effektivitet og skaper en kalkyle som sikrer lønnsomhet."