top of page
IMG_20200518_143039_edited.jpg

JB Maskinering går digitalt!

JB Maskinering er en spesialist bedrift innenfor CNC bearbeiding, de er plassert på Bryne. Hovedmarkedet er offshore og land industri. 

ProdSys er en sentral del av hverdagen for JB-Maskinering.
 
Det er investert i touch skjermer til hver stasjon i arbeidshallen,
dette gjør at nødvendig informasjonen en maskinfører trenger alltid er tilgjengelig på deres arbeidsstasjon

All informasjon ut mot produksjonen er digital. På terminalen finnes  informasjon for de aktuelle oppgaver: oppstart, jobbeskrivelse, spesifikasjoner og tegninger. 

Maskin operatøren registrer forbrukte timer, fremdrift, avvik, måleskjema, materialsertifikat med mer.
 
"ProdSys effektiviserer arbeidsdagen min
og gir meg god oversikt over jobben jeg er på", 
sier en av de ansatte."

"Jeg starter jobben på maskinen, når arbeidet er ferdig
avslutter jeg jobben, da er det bare å starte neste jobb
og timene er automatisk registrert. Dette gir effektivitet
og skaper en kalkyle som sikrer lønnsomhet"

 

Anchor 1
bottom of page