Produksjon

Gjør produksjonen digital

Papirløs produksjon
Gjør produksjonen papirløs med digital kommunikasjon. Alt av arbeidsunderlag blir lagt inn i ProdSys app, derifra blir all kommunikasjon til og fra produksjonen foretatt digitalt.

Stasjonsfremdrift.png
Startside -Timefangst.webp

Digital innhenting av data
Produksjonen rapporter tilbake til systemet ved bruk av ProdSys App. All nødvendig informasjon blir rapportert her, slik som timer, fremdrift, avvik og mer.