top of page

Produksjon

Gjør produksjonen digital

Papirløs produksjon


Produksjonsmodulen i ProdSys ERP-systemet gir en omfattende løsning for å håndtere produksjonsprosessen. Denne modulen lar deg åpne og administrere produksjonsunderlag, registrere timer og fremdrift, og få tilgang til relevant dokumentasjon.

Modulen gir deg muligheten til å distrubuere og administrere alle typer underlag, inkludert tegninger, spesifikasjoner, programfiler og tegninger, slik at du har alt du trenger for å gjennomføre en vellykket produksjon.

Du kan også registrere dokumentasjon som sjekklister og avviksmeldinger, noe som gir deg bedre oversikt over produksjonsprosessen og muligheter for å identifisere og løse eventuelle utfordringer på et tidlig tidspunkt.

Alt i alt gir produksjonsmodulen i ProdSys ERP-systemet en integrert og effektiv løsning for å håndtere produksjonsprosessen, noe som bidrar til økt produktivitet og kvalitet..

ProdSys ERP Fremdriftsregistrering

Digital håndtering av data med øyeblikkelig oppdatering

Med ProdSys-appen har du alltid tilgang til de nyeste og oppdaterte produksjonsunderlagene, inkludert produksjonslister, tegninger og annen relevant informasjon. Endringer blir øyeblikkelig fanget opp og synkronisert med systemet, slik at du alltid har tilgang til den nyeste informasjonen.

Dette gir deg en enkel og effektiv måte å håndtere produksjonsprosessen på, og sikrer at du aldri går glipp av viktige endringer eller oppdateringer. Øyeblikkelig oppdatering av data bidrar til en mer effektiv og sømløs produksjon, noe som fører til økt produktivitet og mer effektive beslutninger.

ProdSys ERP Jobbkort
bottom of page