top of page

Ordre og faktura

Kort vei fra definerert ordre til utsendt ordrebekreftelse

Ordremodulen i ProdSys ERP systemet er et sentralt verktøy for å håndtere kundeforespørsler og ordrebehandling. Denne modulen gir muligheter for å effektivt administrere alle trinnene i ordreprosessen, fra tilbud til levering.

Tilbudene kan enkelt opprettes og tilpasses til kundens behov. Ordrebehandlingen omfatter alt fra mottak og behandling av kundeforespørsler til fakturering og produksjonsplanlegging.

Bestillingene tar hensyn til alle relevante faktorer, inkludert produksjonsvolum, produksjonsdatoer og tilgjengelige lagerbeholdninger, for å sikre at du har tilstrekkelige materialer tilgjengelig når du trenger dem.

Produksjonsordrene kan administreres og overvåkes i real-time, noe som gir bedre oversikt over produksjonen og muligheter for å justere produksjonen i sanntid.

Faktura modulen i ProdSys ERP systemet gir en enkel og automatisert løsning for å håndtere faktureringen av kundeordre. Med denne modulen kan du enkelt generere fakturaer basert på ferdige ordre og produksjonsdata, og automatisk sende dem til kundene dine.

Faktura modulen støtter også forskjellige faktureringsmetoder, inkludert faste priser, timepriser og prosentandeler av totale kostnader, slik at du kan tilpasse faktureringsprosessen til ditt firmas behov.
Fakturaene kan sendes på papir, epost eller EHF.

Alt i alt gir ordremodulen i ProdSys ERP systemet en enkel og effektiv måte å håndtere kundeordre på, noe som bidrar til økt produktivitet og bedre kundetilfredshet.

ProdSys ERP Ordre redigering
bottom of page