Ordre og faktura

Kort vei fra definerert ordre til utsendt ordrebekreftelse

Ordre
ProdSys ERP system er bygd rundt ordrefunksjonen, alle typer ordre blir behandlet her, slik som ordre, tilbud, fakturering, bestilling og mer. Du kan koble til ønskede dokumenter opp imot ordren.
Prosessen går fort fra du lager en ordre til en utsendt ordrebekreftelse med ferdig kalkulert produkt.


Tilbud

Registrere nye tilbud og håndter eksisterende tilbud.

Faktura
Opprette faktura fra en ordre. Fakturaene kan enkelt distribueres via e-post eller elektronisk faktura.

Frakt
Registrere fraktleverandører og opprette fraktbrev direkte mot en ordre. Fraktsystemene Axia og Cargonizer er integrert i systemet.

Startside - Ordre og faktura