Lønnsomhet

God kalkulasjon gir bedre lønnsomhet

Kalkyler
Få full kontroll på dekningsbidrag og kalkyle fra start til slutt. Du kan beregne kostnader på hva som helst. Etter at forkalkyle er beregnet kan kalkylen endres hvis det skjer endringer underveis i produksjonen. Når alle aktiviteter er avsluttet gjøres kalkyle.  

 

Forkalkyle  ⇨ prosess ⇨ Etterkalkyle

                      
Metodikk
i forkalkyle velger du artikkel og/eller definerer et produkt, pris, materialbehov og produksjonsunderlag.

Startsiden - Kalkulasjon.webp