top of page

Kalkulasjon i sanntid

God kalkulasjon gir bedre lønnsomhet

Kalkyler

ProdSys ERP er et integrert programvaresystem som er utviklet for å håndtere bedrifters produksjonsprosesser og gir en helhetlig oversikt over bedriftens operasjoner. En av de viktigste funksjonene i ProdSys ERP er kalkulasjonsmodulen, som gir mulighet for å beregne kostnadene ved produksjon av ulike produkter og artikler i en rekke bransjer og fag.

Kalkulasjonsmodulen i ProdSys ERP tar hensyn til en rekke forhold som påvirker produksjonskostnadene, inkludert materialkostnader, arbeidskostnader, overheadkostnader, kapitalkostnader og andre direkte og indirekte kostnader. Systemet tar også hensyn til eventuelle produksjonskrav, som minimumslagre, produksjonsbegrensninger og produksjonsplanlegging.

Med ProdSys ERP kalkulasjonsmodul kan bedrifter beregne kostnadene ved produksjon av en rekke produkter og artikler i en rekke bransjer og fag, inkludert tekstilindustri, metallurgi, elektronikk, bygg og anlegg, mat og drikke, og mange flere. Dette gir bedriften mulighet for å måle lønnsomheten ved produksjonen av ulike produkter, samt å sammenligne ulike alternativer og velge den mest lønnsomme løsningen.

Alt i alt gir ProdSys ERP kalkulasjonsmodul en nøyaktig og effektiv måte å beregne produksjonskostnader på, og gir bedrifter muligheten til å optimalisere produksjonen og øke lønnsomheten.

Kalkulasjon av ordrelinje

ProdSys ERP Ordrelinje med kalkulasjon

Ordre forside med for og etterkalkyle

ProdSys ERP Ordre forside med kalkyle resultat
bottom of page