top of page

Integrasjoner

API (Application Programming Interface)

ProdSys ERP har et åpent API (Application Programming Interface) som gir eksterne utviklere og partnere muligheten til å integrere systemet med andre applikasjoner og tjenester. Dette gir kundene en mer fleksibel og skalerbar løsning, samt muligheten til å tilpasse systemet til deres spesifikke behov.

Ved å benytte seg av åpne API-er, kan ProdSys ERP integreres med andre relevante systemer og tjenester, som for eksempel regnskapssystemer, e-handelsløsninger, CRM-systemer og mye mer. Dette gir kundene muligheten til å automatisere prosesser, øke effektiviteten og redusere manuelle feil.

ProdSys ERP's åpne API lar også utviklere og partnere lage egne løsninger og tjenester som bygger på ProdSys ERP's funksjonalitet. Dette gir kundene enda flere muligheter til å tilpasse systemet til deres spesifikke behov, samt muligheten til å utvide systemet med nye funksjoner og tjenester.

Alt i alt gir ProdSys ERP's åpne API muligheten for en mer fleksibel og skalerbar løsning, samt muligheten til å integrere systemet med andre relevante tjenester og løsninger. Dette gir kundene muligheten til å tilpasse systemet til deres spesifikke behov og øke effektiviteten i deres forretningsprosesser.

Tekst import og eksport

ProdSys ERP har omfattende funksjoner for eksport og import av data i tekstformat. Dette gir kundene muligheten til å utveksle data med andre systemer og løsninger på en enkel og effektiv måte.

Eksportfunksjonen lar deg eksportere data fra ProdSys ERP til en rekke forskjellige tekstformater, inkludert Excel, CSV, TXT og XML. Dette gir kundene muligheten til å analysere data utenfor systemet, eller å importere data til andre systemer.

Importfunksjonen lar deg importere data til ProdSys ERP fra en rekke forskjellige tekstformater. 

ProdSys ERP's funksjoner for eksport og import av data i tekstformat er enkel å bruke, og gir kundene muligheten til å integrere systemet med andre relevante løsninger på en enkel og effektiv måte. Dette gir kundene muligheten til å øke effektiviteten i deres forretningsprosesser og til å integrere ProdSys ERP med andre relevante tjenester og løsninger.

Anker 1 Integrasjn (funksjoner)
bottom of page