top of page

ProdSys i media

Min drift og vedlikeholde.png

Intervju i Min drift & vedlikehold

Hos JB Maskinering henger det på veggen ved hver av de 12 CNC - maskinene en skjerm som er utstyrt med en web-basert ProdSys-app. JB Maskinering bruker det skybaserte ERP-systemet på alt fra kalkyle til faktura, og når detaljer om tilbudet til kunden er lagt inn, og produktet er ferdig kalkulert, sendes tilbudet videre direkte fra ProdSys til kunden.

Intervju i M24

PSIT Software flyttet hovedkontoret til Trondheim.

last ned.png
NY TEKNIKK Logo

Intervju i Ny teknikk

ProdSys - genial enkelt. Med stor suksess har PSIT utviklet skybaserte programvaren ProdSys, et ERP system som kan brukes av alle typer produksjonsbedrifter og tjenestebedrifter. Fellesnevneren for kundene er at de leverer en vare, tjeneste eller et produkt som består av råvare, timer og innsatsfaktorer, prosessen er den samme.

bottom of page