top of page

HSEQ-system

Helse Miljø Sikkerhet og Kvalitetssikring

HMS og KS 

ProdSys ERP har en robust HMS og KS-modul som er tilgjengelig på alle plattformer, inkludert desktop, nettbrett og mobil. Dette gir virksomheter mulighet til å registrere og håndtere HMS og KS-relaterte aktiviteter uansett hvor de befinner seg.

Registreringsfunksjonen i HMS-modulen gir brukerne mulighet til å registrere ulykker, hendelser og skader på arbeidsplassen i sanntid. Dette gir virksomheter mulighet til å få en real-time oversikt over HMS-situasjonen og å handle raskt for å redusere risikoen for ulykker og skader.

Uttaksfunksjonen gir brukerne mulighet til å hente ut data om HMS-aktiviteter, slik at de kan analysere og tolke dataene for å forbedre prosessene. Analyserfunksjonen gir mulighet for å generere rapporter, diagrammer og andre visuelle representasjoner av dataene for å gjøre det enklere å forstå og tolke resultatene.

KS-modulen har også en registreringsfunksjon for å registrere og spore kvalitetskontroller og data om produksjonen. Uttaks- og analysefunksjonen gir brukerne mulighet til å hente ut data om produksjonskvaliteten og generere rapporter om kvalitetsresultater.

Tilgjengeligheten til HMS og KS-modulen på alle plattformer, sammen med registrerings-, uttaks- og analysefunksjonene, gir virksomheter et kraftfullt verktøy for å overvåke og forbedre HMS og KS-aktivitetene.

ISO sertifiseringer
ProdSys er sertifisert gjennom flere kunde sertifiseringer blant annet:

NS-EN ISO 9001
NS-EN ISO 14001
NS-ISO 45001
NS-EN ISO 3834-2

ProdSys ERP Dokument editering
ProdSys ERP KHMS Avvik dokument eksempel
bottom of page