HMS og KS-system

Helse Miljø Sikkerhet og Kvalitetssikring

HMS og KS dokumenter
Alle funksjoner for HMS og KS. ProdSys ivaretar alle KS filer i dokumentregisteret, her kan de kobles til alle deler av systemet, og er dermed tilgjengelig for alle involverte i prosjektet. Få en god oversikt over HMS arbeidet ved bruk av årshjulet hvor du registrerer alle HMS oppgaver fordelt utover året.

Avvikshåndtering
Enkel og rask avviksrapportering gjør det lett å registrere avvik og følge opp disse. Bruk ferdige maler eller opprett dine egne maler. Registrering skjer via appen, her kan man fylle de ut og supplementer med bilder direkte fra kamera eller lagrede bilder.

Analyse
ProdSys har egne analyseverktøy hvor man kan ta ut statistikk på alle deler slik at man lettere kan oppdage trender og ta beslutninger. Alle dataene som blir samlet inn fra de ansatte må analyseres.