Drift og vedlikehold

Oversikt over bedriftens driftsutstyr, verktøy og mer. Her kontrollere du lagerstatus, lokasjon, frister for service og se hvem som er ansvarlig personell.

Bedriftens eiendeler.png
Vedlikeholds plan.png

Planlegg alt av vedlikehold

Få oversikt over all forebyggende, rutinemessig vedlikehold, se når vedlikehold skal foretas. Informasjon om utstyret kommer automatisk opp sammen med arbeidsbeskrivelse og tekniske tegninger. 

Integrert vedlikeholdssystem

Integrasjon av drift og vedlikeholdssystem er avgjørende for en effektiv og stabil drift. Vedlikeholdssystemet vil i tillegg til besparelser, gi god oversikt og økt oppetid.