top of page

Dokumenter

ProdSys elektroniske dokumentstyringsverktøy.

Papirløse prosjekt

Det dynamiske skjema og dokument fil lagrings systemet i ProdSys ERP lar brukerne opprette og administrere skjemaer og dokumenter tilknyttet forskjellige forretningsprosesser som ordre, artikler, kontakter.

Det dynamiske skjema systemet gir brukerne muligheten til å lage skjemaer med tilpassede felter og spørsmål, slik at de kan samle inn nødvendig informasjon fra kunder, leverandører og interne team. Skjemaene kan tilpasses til å passe til ulike forretningsprosesser, inkludert bestillinger, salg og kundeklager.

Dokument fil lagrings systemet gir brukerne mulighet til å lagre, organisere og tilgjengeliggjøre relevante dokumenter tilknyttet forretningsprosesser, som fakturaer, kontrakter og salgsavtaler. Dokumentene kan kobles til bestemte skjemaer og prosesser for enkel tilgjengelighet og referanse.

Samlet sett gir det dynamiske skjema og dokument fil lagrings systemet i ProdSys ERP en enkel og effektiv måte å samle inn, organisere og tilgjengeliggjøre viktig informasjon og dokumenter for å støtte forretningsprosessene og øke effektiviteten.

ProdSys ERP Dokument opprettelse
ProdSys ERP dokument type konfigurator
ProdSys ERP Dokument redigering
bottom of page