Dokumenter

ProdSys elektroniske dokumentstyringsverktøy.

Papirløse prosjekt
Få god informasjonsflyt i hele bedriften ved å knytte riktige dokumenter på riktig plass. Sikre bruk av siste dokument revisjon med egen revisjonsprogramdel. Dokument 
typer er kategorisert, så det er lett å få oversikt. Registrer nye dokumenter og redigere gamle.


Dataskjema

Opprett egne skjemaer som ansatte kan fylle ut, dette kan gjøres direkte på nett med pc, Mac, nettbrett eller mobil.
I ProdSys finnes det allerede over 300 predefinere maler, blant annet for avvik, QA, HMS med flere. 


Filboks plassering
I Filboks plassering kan en bruker overføre filer fra og til ProdSys på egen maskin. Dokument register ivaretar alle type filer som skal lagres sentralt og kobles mot resten av systemet. Du kan knytte og dele dokumenter på alle nivåer.