top of page

Timefangst

Enkel timeføring gir oversikt over alle timene i bedriften

Enkel å føre timer
Vårt timeregistreringssystem tilbyr en rekke funksjoner for å effektivisere timeregistrering, lønnsberegning og administrasjon av ferie, overtid og tidsbank.

Timeregistrering:

Systemet gir deg muligheten til å registrere arbeidstiden på en enkel og effektiv måte, enten via en datamaskin eller en mobilenhet. Timene blir automatisk beregnet og lagret i systemet, slik at du alltid har tilgang til oppdaterte og nøyaktige arbeidstidsrapporter.

Lønnseksport:

Systemet genererer automatisk lønnsunderlag basert på den registrerte arbeidstiden, inkludert støtte for forskjellige lønnsmåter, som timesats, fastlønn og provisjoner. Systemet håndterer også eksport av timene til lønn.

Overtid:

Systemet gir deg muligheten til å spore overtid og beregne overtidsbetaling automatisk, inkludert støtte for forskjellige overtidsregler for ulike land og bransjer.

Tidsbank:

Systemet gir deg muligheten til å administrere en tidsbank for å lagre opptjent og brukt ferie og permisjon. Du kan enkelt se status for tidsbanken og godkjenne eller avvise forespørsler om ferie.

Ferie: 

Ferieinnskudd og -trekk, samt å generere ferieplaner for ansatte. Det gir også en fullstendig oversikt over feriebeholdningen for hver enkelt ansatt.

ProdSys ERP Timeregistrerings timevelger
bottom of page