Timefangst

Enkel timeføring gir oversikt over alle timene i bedriften

Enkel å føre timer
Timeføring er enkelt med ProdSys app. Operatører fører timer på jobbene de er tildelt i produksjonen, de får full oversikt over egne timer. ProdSys app har også stemplingsur.

Etterkalkyler, fakturering og lønn
Komplett timefangst øker lønnsomheten i bedriften. Få riktige kalkyler, full fakturering av alle jobber og arbeidstimer som sendes digitalt til bedriftens lønnssystem.

Startside -Timefangst.webp