Prosjektplanlegging

Øk inntjening med full prosjektoversikt

Prosjekt og ressursplanlegging
Gantt diagram er et verktøy for planlegging og styring av prosjekter. Du får en grafisk fremstilling av prosjekters tidsplan med aktiviteter, milepæler og timebelastning.
Her ser du med en gang hvordan prosjektene påvirkes av endringer og avvik, både med tidsbruk, ressurser og kostnader.
Med dette systemet kan du ta gode valg for bedre lønnsomhet.

Gantt oversikt (2).jpg