top of page

Logistikk

Bestilling
Avregning av behov direkte mot lager eller mot ordre.

Varemottak
Registrering av mottak på bestillinger.

Lagerstyring
Styring av lager mot regler og ordre.

Lagerstatus kode
Lagerstyringskode settes for å styre beholdningsverdien. 

Varebeholdning artikler og produkter.
Oversikt over beholdning på lager av artikler og produkter.

Plukking
Plukking av varer fra lager mot ordre

Varehus og lokasjoner
Varehus og lokasjonsregister som brukes i logistikk systemet.

Varetelling
Viser eldre varetellinger og genererer nye varetellinger. En varetelling av artikler generere varebeholdningslister og tellelister, samt kalkulasjon av varebeholdningens verdi

Frakt
Frakthåndtering er integrert i ProdSys.
Fraktsystemene Axia og Cargonizer er integrert i systemet.

bottom of page