Arbeidslister

Elektronisk distribusjon av produksjonsunderlag

Hva skal vi produsere?

Detaljplanlegg all produksjon med tilhørende materiell, tidsbruk, utstyr og knytt til de ulike arbeidsstasjoner.

Eksempel: 
Produksjon av pumpestasjon.

Arbeidslister - Hva skal vi produsere 4.png
Når skal vi produsere.png

Når skal vi produsere?

Oversikt over alt som skal produseres i produksjonen med planlagt start og planlagt slutt.

Rapportering på stasjonsnivå
Jobb systematisk med ProdSys i produksjonen. Sett opp jobbkort som gir fullstendig liste over arbeidsoppgavene til hver enkelt operatør knyttet til arbeidsstasjon.

På jobbkortet registrerer operatør når man starter på en jobb og når jobben er fullført.
 

Ikke navngitt.png