top of page

Finans og salg

Få full oversikt over bedriftens økonomi og gjøremål på et sted.

ProdSys ERP Omsetningsoversikt
Omsetning

ProdSys ERP system har en omsetningsoversikt som gir en grafisk oversikt over bedriftens salg sammenlignet med budsjettene. Funksjonen gir en realtidsvisning av bedriftens omsetningsutvikling og lar deg se om du er på sporet til å nå dine økonomiske mål.

Omsetningsoversikten inkluderer også en oversikt over tilbudsarbeid og ordrereserver sammenlignet med budsjettene. Dette gir deg muligheten til å se hvor mye av ditt tilbudsarbeid som faktisk blir solgt, og hvor nærme du er til å nå dine budsjetterte mål for ordrereserver.

Grafene i omsetningsoversikten kan tilpasses for å vise data på ulike måter, for eksempel månedlig, kvartalsvis eller årlig, slik at du kan få den informasjonen du trenger på en enkel og oversiktlig måte. Du kan også eksportere dataene til et regneark for ytterligere analyse.
ProdSys ERP Budsjett oversikt

Budsjett 

ProdSys har budsjettfunksjon som gir bedriften muligheten til å sette opp og overvåke et budsjett for en eller flere avdelinger eller prosjekter. Funksjonen lar deg definere budsjetterte inntekter og utgifter, samt følge opp virkelige resultater og sammenligne dem med budsjettene.

Lønnsomhets analyse

ProdSys tilbyr en lønnsomhetsanalyse for ordrer og avsluttede prosjekter som gir en detaljert oversikt over inntektene og kostnadene tilknyttet hver ordre eller prosjekt. Analysen hjelper organisasjonen med å vurdere lønnsomheten til hvert prosjekt, identifisere områder med høye kostnader, og tilpasse prosjektbudsjettene for å sikre maksimal lønnsomhet.

Analysen tar hensyn til mange faktorer, inkludert materialkostnader, arbeidskostnader, overheadkostnader og inntekter. Det gir en detaljert oversikt over hver faktor og hvordan den påvirker lønnsomheten til prosjektet. Organisasjonen kan også se hvordan endringer i inntekter eller kostnader påvirker den samlede lønnsomheten til prosjektet

 

ProdSys ERP Finans oversikt

Salgs statistikk

ProdSys salgs statistikk er et kraftig system for å spore salgsdata og generere rapporter. Det gir brukerne en grafisk oversikt over salgene, inkludert verdier, samt muligheten for å konfigurere og kombinere data for å skape uendelige varianter av rapporter.

Systemet lar deg designe og lagre oppsettet for rapporter, slik at du enkelt kan gjenskape dem ved en senere anledning. Du kan også eksportere rapportene til et stort antall dataformater, inkludert Excel, noe som gjør det enkelt å dele og analysere data med andre personer i organisasjonen.

Med ProdSys salgs statistikk kan du spore salgstrender over tid, se hvilke produkter eller tjenester som selger best, og identifisere områder hvor det er mulig å øke salgene. Systemet gir deg også muligheten til å sammenligne salgsdata for forskjellige tidsperioder, slik at du enkelt kan se hvordan salgene har endret seg over tid.

Alt i alt gir ProdSys salgs statistikk en komplett og nøyaktig oversikt over salgsdata, samt muligheten for å generere tilpassede rapporter som passer til dine spesifikke behov. Dette gjør det enkelt å drive en effektiv salgsstyring og øke salgene i din organisasjon.

ProdSys ERP Salgsstatistikk
ProdSys ERP Salgsstatistikk konfigurert
ProdSys ERP salgsstatistikk konfigurator via pivot
ProdSys ERP Salgsstatistikk oppsettslagring
ProdSys ERP Excel export av salgsstatistikk
bottom of page