Prosjektregnskap

Budsjettering

Planlegg omsetningen i tidsrom og mot avdelinger.

Kostnadsoverslag

Opprett ordre og legg inn alle kostnadsbærere, både direkte og indirekte kostnader.

Kostnadsstyring

Følg kostnadsutviklingen i forhold til planlagt og rapportert framdrift.

Aktivitetsbasert kalkulasjon

Oppretter aktiviteter for hvert produkt og estimer belastning for disse.

Integrering mot regnskap

Eksport til alle type regnskapssystemer