Logistikk

Bestilling

Avregning av behov direkte mot lager eller mot ordre.

Varemottak

Registrering av mottak på bestillinger.

Lagerstyring

Styring av lager mot regler og ordre.

Fraktbestilling

Direkte integrasjon for bestilling av frakt

Fraktplanlegging

Styring av ekstern og intern frakt.

Plukking

Plukking av varer fra lager mot ordre

Varetelling

Varetelling av lagret med tellelister og kalkulasjon av varebeholdningens verdi