Kalkulasjon

Modell​

Kalkulasjonen er inndelt i for kalkyle som blir gjort på tilbud eller ordre stadiet. Produksjonen rapporter timer og fremdrift i ProdSys App.  

Kalkyle og finansiell analyse underveis i prosjektet.

Slutt kalkyle nå alle aktiviteter er avsluttet 

Metodikk

Kalkylen gjøres på råvare og time belastning. Kalkylen kan være en enkel eller sammensatt råvare kalkyle. Kalkylen kan bruke et utall formler til å kalkulere kostnaden.

Startsiden - Kalkulasjon.webp