Dokumentstyring

Dataskjema

HJer kan man opprett egne skjemaer som ansatte kan fylles ut, direkte på nett med pc eller telefon. Her finnes også predefinerte maler for avvik, QA, HMS etc.

Filhåndtering

Dokument register som ivaretar alle type filer som skal lagres sentralt og kobles mot resten av systemet. Du kan knytte dokumenter på alle nivåer mot ordre, ordrelinje, produkter, artikler, kontakter etc. Enkel import ved hjelp av egen filboks.

Papirløse prosjekt

I ProdSys blir dokumenter knyttet til den del av systemet hvor det hører hjemme. Dette bidrar til god informasjonsflyt i hele bedriften.