Timefangst

Timeregistrering

Registrering av timer, oversikt over timeliste, timekontroll, timegodkjenning, stemplingsur app.

Registrer timer direkte i appen som er koblet til prosjekter og aktiviteter. Timelisten er komplett med søk og filtreringsmuligheter
 

Stemplingsur app

Egen app som kan brukes til manuell registrering eller en strekkode for registrering av timer. Du kan bruke alle typer enheter med en nettleser og en usb tilkobling til stemplingsur.

Maskin timer

Timer kan registreres mot maskiner og utstyr, for eksempel for etterfakturering.
 

Arbeidstider og overtid

Ansatte tildeles egne timeregler som styrer arbeidstider og overtid samt egen kalender for arbeidsperioder.
 

Metoder

Man kan registrere timer direkte eller som et stemplingsur med strekkoder.
 

Lønn

Timene i ProdSys er grunnlag for lønn og kan brukes i alle lønnssystemer på markedet.

Startside -Timefangst.webp