Personal

Personalregister

Ivaretar alle former for informasjon om ansatte som bedriften trenger.

Dokumenter

Systemet lagrer alle typer sertifikater og godkjenninger, og systemet vil varsle før sertifikater og godkjenninger går ut.

Startside - Personal.webp