KS / HMS

KS / HMS Dokumenter

ProdSys ivaretar alle KS filer i dokumentregisteret, her kan de kobles til alle deler av systemet, og er dermed tilgjengelig for alle involverte i prosjektet på den plattform de måtte ønske.

Avviks håndtering

Man kan bruke predefinerte maler eller man kan opprette sine egne maler for å samle avviks data. Registrering blir gjort via appen, her kan man fylle de ut og supplementere med bilder direkte fra kamera eller lagrede bilder. 

Analyse
Alle dataene som blir samlet inn fra de ansatte må analyseres.
ProdSys har egne analyseverktøy hvor man kan ta ut statistikk på alle deler slik at man lettere kan oppdage trender og ta beslutninger.