Integrering av ProdSys ERP er en smertefri prosess! Dette er hvordan vi gjør det. 

Avtale 

Vi inngår en avtale med faste rammer på implementerings pris og varighet på kursing. Dette vil gi bedriften forutsigbarhet på leveranse og pris.

 

Implementering

Vi samler vi inn data fra all relevante systemer i bedriften og implementerer disse inn i ProdSys. 

Opplæring

Opplæringen blir tilpasset hver enkelt bedrift og de ulike brukerne.

Kursingen blir gjort med kundens data.

Opplæringen skjer over nett i korte sekvenser over en periode. 

Dette gir brukerne tid og anledning til å teste og forbedre kunnskapen underveis.

Vi er i gang!

Vi følger kundene våre tett opp slik at innkjøringsfasen skal bli så presis som mulig. Vi tar ikke betalt for support.

Ta kontroll!

Du er nå rustet med de verktøy som kreves av en moderne produksjons virksomhet.

Strandgaten 49 

4370 Egersund

92223122

46676920

© 2018 by PSIT Software as

  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Sosiale Ikon
  • YouTube Social Ikon
  • Twitter Social Ikon