ProdSys Funksjoner

Her kan du lese om ProdSys hovedfunksjoner! 

 
Tablet app.png
Produksjon

Konstruksjon

Beregning av produksjons mål og kobling mot tegninger. Integrering mot Cad og eksport til CNC maskiner.

Stykk-lister

Kapplister direkte fra ordre og produksjons serier. Tilpasses den enkelte bedrift og den enkelte arbeidsstasjon.

Arbeidsordre

Arbeidsordre på alle nivåer i produksjonen. Du kan ta ut enkeltstående eller samleordrer for en periode.

Planlegging

Planlegging produksjons tidsrom på stasjon, ordre, og ordrelinje nivå. Grafisk redigering av dette med gant diagram og tabeller.

Produksjonsprosessen

Produksjonen rapporter tilbake til systemet ved hjelp av egen produksjons programvare eller på ProdSys App. De rapporterer timer, fremdrift, avvik.

Produktmaler

Opprett produktstandarder som holder oversikt over alle arbeidsstasjoner, produksjons tider, råvarer og kostnader. Disse kan brukes direkte i ordre og modifiseres

Kalkulasjon

Modell

Kalkulasjonen er inndelt i for kalkyle som blir gjort på tilbud eller ordre stadiet. Produksjonen rapporter timer og fremdrift i ProdSys App.  

Kalkyle og finansiell analyse underveis i prosjektet.

Slutt kalkyle nå alle aktiviteter er avsluttet 

Metodikk

Kalkylen gjøres på råvare og time belastning. Kalkylen kan være en enkel eller sammensatt råvare kalkyle. Kalkylen kan bruke et utall formler til å kalkulere kostnaden.

Kalkulasjon.png
Personal.PNG
Personal

Personalregister

Ivaretar alle former for informasjon om ansatte som bedriften trenger.

Dokumenter

Systemet lagrer alle type sertifikater og godkjenninger og vil varsle før de eventuelt går ut.

Timefangst

Timeregistrering

Registrer time direkte i appen som er koblet til prosjekter og aktiviteter.
 

Stemplingsur app

Egen app som kan brukes til manuell - eller strekkode registrering av timer. 

Maskintimer

Timer kan registreres mot maskiner og utstyr for f.eks etterfakturering.
 

Arbeidstider og overtid

Ansatte tildeles egne timeregler som styrer arbeidstider og overtid samt egen kalender for arbeidsperioder.
 

Metoder

Man kan registrere timer direkte eller som et stemplingsur med strekoder.
 

Lønn

Timene i ProdSys er selvfølgelig grunnlag for lønn og kan brukes i alle lønnssystemer på markedet.

Ikke%252520navngitt_edited_edited_edited
CRM

Registrering av leads og prospekter. Verktøy for kundeoppfølging

Statistikker og oversikter over omsetning. Kontaktregister med navn, tlf og annen relevant kontakt info. Alle kontaktpersoner er knyttet til kunde eller leverandør

Skjermbilde.PNG
KS / HMS

KS / HMS Dokumenter

ProdSys ivaretar alle KS filer i dokument registeret. Her kan de kobles til alle deler av systemet og er dermed tilgjengelig for alle involverte i prosjektet på den plattform de måtte ønske.

Avviks håndtering

Man kan bruke predefinerte maler eller opprette sine egne maler for å samle avviks data fra de ansatte. Registrering blir gjort via appen.
Her kan man fylle de ut og supplementere med bilder direkte fra kamera eller lagrede bilder. 

Analyse
Alle de dataene som blir samlet inn fra de ansatte må analyseres.
ProdSys har egne analyse verktøy hvor man kan ta ut statistikk på alle deler slik at man lettere kan oppdage trender og ta beslutninger.

 
 
Dokumentstyring

Dataskjema

Opprett egne skjemaer som ansatte kan fylle ut direkte på nett med pc eller telefon. Predefinerte maler for avvik, QA, HMS etc.

Filhåndtering

Dokument register som ivaretar alle type filer som skal lagres sentralt og kobles mot resten av systemet. Du kan knytte dokumenter på alle nivåer mot ordre, ordrelinje, produkter, artikler, kontakter etc. Enkel import vha egen filboks.

Papirløse prosjekt

I ProdSys blir dokumenter knyttet til den del av systemet hvor det hører hjemme. Dette bidrar til god informasjonsflyt i hele bedriften.

 
Logistikk

Bestilling

Avregning av behov direkte mot lager eller mot ordre.

Varemottak

Registrering av mottak på bestillinger.

Lagerstyring

Styring av lager mot regler og ordre.

Fraktbestilling

Direkte integrasjon for bestilling av frakt

Fraktplanlegging

Styring av ekstern og intern frakt.

Plukking

Plukking av varer fra lager mot ordre

Varetelling

Varetelling av lagret med tellelister og kalkulasjon av varebeholdningens verdi

 
Ordrebehandling
Ordre

Håndtering av tilbud, ordre, innkjøp og fakturering. Fakturaene kan enkelt distribueres via e-post eller elektronisk faktura.

Tilbud

Registrere nye tilbud og håndterer eksisterende tilbud.

Faktura

Opprette enkeltstående fakturaer eller opprette faktura fra en ordre. Sett betalings frister, fakturerings metoder, opprette delfaktura og kreditnota, samt bokføring av fakturaer. Fakturaene kan enkelt distribueres via e-post eller elektronisk faktura.

Frakt

Registrere fraktleverandører og opprette fraktbrev direkte mot en ordre. Axia fraktsystem er integrert i systemet.

Salg, analyse og rapportering

Få oversikt over planlagt salg, omsetning og kostnader vha grafer og rapporter.

 
 
Prosjektstyring

Aktiviteter

Ordren danner grunnlag for aktiviteter som kan planlegges i tid og varighet.

Fremdrift

Fremdrift rapporteres fra produksjonen på linje -, aktivitets - eller stasjons nivå

Innkjøp

Bestilling av råvarer fra leverandørene.

Prosjekt økonomi

For å kunne kjøre lønnsom produksjon og prosjekter er prosjektregnskapet essensielt. I ProdSys er dette en implementert del av systemet.

 
Prosjektregnskap

Budsjettering

Planlegg omsetningen i tidsrom og mot avdelinger.

Kostnadsoverslag

Opprett ordre og legg inn alle kostnadsbærere, både direkte og indirekte kostnader.

Kostnadsstyring

Følg kostnadsutviklingen i forhold til planlagt og rapportert framdrift.

Aktivitetsbasert kalkulasjon

Oppretter aktiviteter for hvert produkt og estimer belastning for disse.

Integrering mot regnskap

Eksport til alle type regnskapssystemer

 
 
Integrasjon

Et moderne ERP system må samarbeide og utveksle data med andre kilder.

ProdSys er integrert mot en lang rekke programvarer og sky tjenester.

Regnskapsstøtte

ProdSys støtter alle norske regnskapsprogram! 

Vi i ProdSys har i mål å være ledende i kompatibilitet med så mange systemer som mulig. Dette gjør vi for å gjøre integreringsprosessen så smertefri som mulig. Vi er også opptatt av å holde oss oppdatert og følge med på fremtidens utvikling. 

Bransjer

ProdSys brukes innenfor mange bransjer.

Mekanisk, Trevare, Håndverk, Entreprenører,

Byggefirma, Handelsbedrifter, Produksjonsbedrifter.

Felles for våre kunder er at de produserer varer og tjenester.

 
 
 

Vil du vite mer?

Vi forteller deg gjerne mer om hva vi kan tilby.