Artikkelregister

Artikler

Artikkel liste med mulighet for oppretting av nye artikler

 

Listen har også søk/filter funksjoner

Med denne listen kan du klikke deg inn på hvilket som helst artikkel å se inneholdende informasjon.

Skjermbilde.PNG

Legge til artikkel

Under oppretting av artikler kan du lett spesifisere alle detaljer inngående i artiklene 

Her kan man legge inn Artikkel info, Kalkyler, Rabatt regler, Lagerstyring og salgsbetingelser 

Artikkeldetaljer

Etter opprettelse av et artikkel kan du spesifisere alle detaljer 

Her kan man fylle inn Artikkel info, Kalkyler, Rabatt regler, Lagerstyring og salgsbetingelser 

Register for utstyr

Utstyrs liste med mulighet for oppretting eller redigering av nytt utstyr

 

Listen har også søk/filter funksjoner

Med denne listen kan du klikke deg inn på utstyret å få full oversikt om hva og hvor det er.

Skjermbilde.PNG