top of page

ProdSys ERP system

Systemoversikt

​​Finans og regnskap
 • Kostnads- og inntektskontroll

 • Budsjettplanlegging

 • Betalingshåndtering

 • Fakturering

 • Rapportering

Innkjøp og forsyningskjede

 • Bestilling

 • Mottak av varer

 • Leverandørkontakt

 • Fakturahåndtering

 • Lagerstyring

Produksjon og lagerstyring

 • Produksjonsplanlegging

 • Produksjonskontroll

 • Lagerbeholdning

 • Innkommende og utgående varer

 • Kvalitetskontroll

 • Lokasjonskontroll

Salg og kundeservice

 • Ordrebehandling

 • Kundehåndtering

 • Fakturering

 • Prissetting

 • Salgsanalyse

 • Håndtering av supportanrop

 • Problemløsning

 • Feilretting

 • Oppfølging

Menneskelige ressurser og lønn

 • Ansettelse

 • Opplæring

 • Personelladministrasjon

 • Lønn

 • Ytelseshåndtering

 • Fraværsadministrasjon

Prosjektstyring

 • Prosjektplanlegging

 • Tidsregistrering

 • Kostnadskontroll

 • Prosjektrapportering

Analyse og rapportering

 • Real-time data og analyseverktøy

 • Dashbord og rapportering

Dokumenthåndtering

 • Elektronisk dokumenthåndtering

 • Elektronisk skjema design

 • Arkivering og søk etter dokumenter

 • Filhåndtering 

CRM (kundehåndtering)

 • Leads

 • Muligheter

 • Kundehistorikk

 • Kontakter

 • Salgsprosess

E-handel

 • Nettbutikk

 • Ordrer

 • Betalingshåndtering

 • Lagerstyring

bottom of page