Dokument

Dokumentregister

Dokumentregisteret inneholder alle dokumenter, bilder, sertifikater og filer som blir registrert i ProdSys.

Derfor blir dette en liste med full dokument oversikt og historikk

Skjermbilde.PNG

Dokument typer 

Du kan selv definere dokument typene dine etter ønsket innhold og krav.

Eksempler på dokument typer er:

   

   -Bilag

   -Bilder

   -Brev

   -Sertifikater

   -Makroer

   -Dagsrapport

   -Avvik

Skjermbilde.PNG

Dokument knytting

Et dokument kan kobles opp imot mange ordrer, kontakter, aktiviteter og artikler

Du kan lett gå inn på gjeldene dokument eller kontakt, artikkel, ordre å se hvilket dokument som er knyttet til hva.