Aktiviteter

Aktivitetsliste

For å ha oversikt over alle kommende aktiviteter bruker man aktivitetslisten.

 

Denne gir deg enkelt oversikt over når og hva de oppkommene aktivitetene innebærer. 

Skjermbilde.PNG

Aktivitetskoblinger

En aktivitet kan kobles opp imot en ordre, kontakt, et artikkel eller prosjekt

Skjermbilde.PNG