Varetelling

Registrere varetelling

I ProdSys oppretter man lett en varetelling 

 

Individuelle artikler telles og oppdaterer automatisk varehusets aktuelle verdi 

Varetellingsregister historikk

Med varetellingsregisteret har man full innsikt​ i historikken av tidligere varetellinger, hvilke som er ferdig og hvilke som enda pågår

Dynamisk varehus

Varehuset forholder seg til sist varetellingsverdi +/- alle etterfølgende bevegelser i vare bestanden.

Dette vises også i forventet/aktuelt antall på etterkommende varetellinger 

Varetelling med strekkodeleser

Om du har merket artiklene i varehuset ditt med strekkoder kan du bruke strekkodeleser til å effektivt telle lageret ditt.