Ordrer

Registrere ordrer

Her spesifiserer man ordretype og velger kunde.

 

Etter man har klikket NY er ordren opprettet og klar til å fylles ut på et detalj nivå

Skjermbilde.PNG

Ordreredigering

Her spesifiserer man ordrehodet med aktuell informasjon opp imot ordretypen og ordrens formål.

 

Deretter legger man til ordrelinjer og inneholdende artikler. 

 

Om ønskelig kan også koble dokumenter opp imot ordren. 

Skjermbilde.PNG

Ordreoversikt

Ordreliste med ordretype, ordrenummer og kundesøk.

Her kan man klikke inn på ordrer å få opp full oversikt av ordrens innhold og betingelser

Skjermbilde.PNG