Ordrer

Registrere ordrer

Her spesifiserer man enkelt ordretype og velger kunde.

 

Etter man har klikket NY er orderen opprettet og klar til å fylles ut på et detalj nivå

Ordreredigering

Her spesifiserer man ordrehodet med aktuell informasjon opp imot ordretypen og ordrens formål

 

Deretter legger man til ordrelinjer og inneholdende artikler. 

 

Man kan også koble opp dokumenter opp imot ordren. 

Ordreoversikt

Ordreliste med Ordretype, Ordrenr og kundesøk

Her kan man klikke inn på ordrer å få opp full oversikt av ordrens innhold og betingelser